مرمت مجموعه کوه خواجه سیستان

‫9,000تومان‬ of ‫100 میلیون تومان‬ raised

مجموعه بناهای کوه خواجه در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر زابل در میان دریاچه هامون سیستان و بلوچستان واقع شده است و جزو برجسته ترین آثار خشتی ایران به شمار می رود که به دلیل غیرمقاوم بودن آن به تدریج در حال نابودی است.

آثار معماری کوه خواجه را می توان قلعه ای بزرگ یا شهری کوچک دانست که حداقل در دوره های مشخص پارتی ، ساسانی و یک دوره اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

مرحله دوم مرمت اثر تاریخی کوه خواجه شامل طرح آواربرداری موضعی، طراحی پوشش های لازم حفاظتی، طراحی دیوارهای حایل (پشت بند) به منظور تثبیت و استحکام، آسیب شناسی و آسیب نگاری است.

تومان
اطلاعات میراث یار

مبلغ مشارکت ‫5,000تومان‬