صیانت از میراث فرهنگی جز با مشارکت عمومی امکان پذیر نیست.

فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، توسعه شهری، حوادث طبیعی و درگیری­ ها و دخالت های انسانی که منجر به تخریب میراث فرهنگی می­گردد؛ از یک سو و منابع مالی محدود دولت و عدم اولویت میراث فرهنگی در اقدامات فرهنگی کشور و نیز ضرورت ایجاد مسئولیت اجتماعی جامعه ایران در شناخت و حفظ میراث خود، از سویی دیگر ؛ میراث آرکا را مصمم به راه اندازی پلتفرم میراث من نموده تا باحمایت شما فرصتی را برای پژوهش بیشتر و گسترش فرهنگ ایرانی در ایران و جهان را فراهم نماید. شما میراث یار عزیز می توانید در بخش پروژه ها به صورت مستقیم  مشارکت نمایید.

۰
تعداد بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی
۰
تعداد میراث معنوی و طبیعی
۰.۸M
بودجه مورد نیاز

تهران – خیابان پامنار- کوچه حسن صوفیانی

مرکزنوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

گروه میراث من

info@miraseman.com

۰۲۱-۳۳۵۳۲۲۳۷

۰۹۱۲-۸۷۹۲۲۱۸

۰۹۳۷۰۰۲۰۹۷۸