معرفی پروژه‌ها از سوی مردم

همیار: کسی است که بنا، اثر، موضوع و غیره را که از جنبه میراث فرهنگی برایش مهم می‌باشد و نیاز به انجام کار مرمت، نگهداری، ثبت و غیره دارد را جهت تأمین مالی به میراث من معرفی می‌کند.

کارشناسان، محققان و دوست‌داران میراث فرهنگی می‌توانند در زمینه معرفی آثار، ابنیه، میراث معنوی یا غیره با میراث من مشارکت کنند. روال کار به اینصورت است که افراد موردی را که مهم تلقی می‌کنند و نیاز اساسی به کار دارد را با مراجعه به سایت میراث من ثبت می‌نماید و در ادامه این موضوع بنابر نظر کارشناسان میراث من در قالب پیشنهاد در سایت قرار می‌گیرد تا توسط مراجعه‌کنندگان به سایت مورد نظرسنجی قرار بگیرد. هر موضوعی که میزان رأی آن در بازه زمانی که میراث من مشخص می‌نماید رأی بیاورد آن‌گاه به عنوان پروژه منتخب وارد ارزیابی کارشناسی و برآورد قیمت جهت انجام آن و دریافت کمک مالی می‌شود. در صورتی که از یک پیشنهاد هیچ نوع استقبالی نشود بعد از یک دوره زمانی که میراث من مشخص می نماید از فرایند رأی‌گیری خارج می‌شود.

ثبت نام همیار

تهران – خیابان پامنار- کوچه حسن صوفیانی

مرکزنوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

سامانه میراث من

info@miraseman.com

۰۲۱-۳۳۵۳۲۲۳۷

۰۹۱۲-۸۷۹۲۲۱۸

۰۹۳۷۰۰۲۰۹۷۸