سفیر عزیز برای مشارکت فرم ذیل را کامل نماید

میراث من با هدف بکار گیری متخصصان بومی برای حضور در پروژه های موفق تامین مالی جمعی، سفیر میراث من را برای مشارکت در این پروژه ها در نظر گرفته است. این سفیران با تاییدیه میراث بان ها در طول پروژه ، نماینده سامانه میراث من و میراث یارها (افرادی که برای انجام پروژه کمک مالی کرده اند) هستند و برای انجام این کار دستمزد دریافت می کنند. سفیر یکی از ابزارهای  نظارتی سامانه است.

سفیر میراث من باید این ویژگی ها را داشته باشد:

  • فارغ التحصیلان و یا دانشجویان درحال تحصیل یکی از رشته های میراث فرهنگی باشد
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد
  • از روابط عمومی بالایی برخوردار باشد
  • با موضوع میراث فرهنگی و تامین مالی جمعی آشنا باشد
  • دارای تخصص در زمینه پروژه های انتخاب شده باشد

وظایف سفیر میراث من

  1. ارتباط موثر با مردم بومی و رسانه های محلی
  2. مشارکت داوطلبانه در فعالیت های مربوطه
  3. نظارت بر پروژه ها
  4. تهیه گزارش از پروژه ها
  5. معرفی و تبلیغ پروژه ها

سفیر میراث من

تهران – خیابان پامنار- کوچه حسن صوفیانی

مرکزنوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

سامانه میراث من

info@miraseman.com

۰۲۱-۳۳۵۳۲۲۳۷

۰۹۱۲-۸۷۹۲۲۱۸

۰۹۳۷۰۰۲۰۹۷۸