سامانه میراث من

سامانه تامین مالی جمعی برای پروژه های میراث فرهنگی ایران

میراث فرهنگی به عنوان منعکس کننده هویت هر جامعه ای شایسته توجه بیشتری است از این رو هرچند خسارت به میراث فرهنگی جبران ناپذیر است ولی قابل پیشگیری است. سامانه میراث من یک ابزار قوی برای نقش آفرینی مردم در این ماموریت می باشد. این سامانه منبعی جدید برای تامین مالی پروژه های میراث فرهنگی با محوریت مشارکت مردم است. در سیستم تامین مالی جمعی تعداد بسیاری مشارکت‌کننده برای دستیابی به یک هدف مشترک منابع مالی فراهم می‌کنند و این فرآیند افراد جامعه را برای حفاظت میراث فرهنگی تشویق می کند. میراث من به طور پیوسته بر اهمیت ارتباط در راستای شفافیت، شناخت و مشارکت مدنی  متمرکز خواهد بود.

راهنمای سامانه
۰
تعداد مشارکت کنندگان
۰
پروژه های فعال

‫9,000تومان‬

میزان پول جمع شده

زمینه های مشارکت

میراث منحصربه‌فرد خود را حفظ کنیم

تامین مالی جمعی برای پروژه های میراث فرهنگی

ضرورت استفاده از میراث من

میزان پروژه های میراث فرهنگی ایران حدود ده هزار می باشد که از این میزان حدود سه هزار پروژه نیاز به اقدام عملی دارد. این در حالی است که میزان بودجه سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی برای حفاظت و مرمت این آثار، دویست میلیارد است و با این وضعیت پنچاه سال طول می کشد تا این پروژه به سرانجام برسد. بنابراین نیاز است که از منابع دیگری جهت اجرا و تکمیل پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.

ارزش ایجاد شده در میراث من
  • حفاظت از میراث فرهنگی
  • افزایش توجه عموم مردم به میراث فرهنگی
  • امکان اشتغال متخصصین حوزه میراث فرهنگی
  • تسریع در پیشرفت پروژه ها
  • اجرا پروژه های جدید
نحوه فعالیت میراث من

میراث من یک ابزار قوی برای نقش آفرینی مردم در حفاظت از میراث فرهنگی است. در این پروسه افرادی جدیدی برای حفاظت میراث فرهنگی، سرمایه گذاری خواهند کرد. ما به عنوان یک مرکز غیر انتفاعی به طور پیوسته  بر اهمیت ارتباطات در راستای شفافیت، شناخت، به اشتراک گذاری و مشارکت مدنی مردم متمرکز خواهیم بود.سامانه میراث من کمک های مالی مردم را جهت اجرای پروژه های میراث فرهنگی جمع آوری می کند و به فرآیند اجرا پروژه ها نظارت دارد.

حامیان معنوی و تجاری میراث من